موسیقی احساس

خاک موسیقی احساس تو را می شنود...

20 مهر که دیروز بود! بزرگداشت بزرگ شاعر ایران زمین لسان الغیب حافظ شیرازی بود!

این روز رو به همه ی دوستداران شعر فارسی تبریک می گویم!

http://up.negineharand.ir/uploads/13500285241.jpg

این هم غزلی زیبا از حافظ!

 زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
ناز بنیاد مکن تا نکتی بنیادم

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم


زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
طره را تاب مده تا ندهی بر بادم


یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم
غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم
قد برافروز که از سرو کنی آزادم


شمع بر جمع مشو ور نه بسوزی مارا
یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم

شهره ی شهر مشو تا ننهم سر در کوه
شور شیرین منما تا نکنی فرهادم


رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس
تا به خاک در آصف نرسد فریادم

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی
من از آن روز که در بند توام آزادم

[ ۱۳٩۱/٧/٢۱ ] [ ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ] [ زهرا.ز ]