موسیقی احساس

خاک موسیقی احساس تو را می شنود...

از تهی سرشار

جویبار لحظه ها جاریست.

چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ،

دوستان و دشمنان را می شناسم من

زندگی را دوست دارم؛

مرگ را دشمن.

وای ، اما - با که باید گفت این؟- من دوستی دارم

که به دشمن خواهم از او التجا بردن

جویبار لحظه ها جاری

م.امید

[ ۱۳٩۱/٩/۱٦ ] [ ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ] [ زهرا.ز ]