موسیقی احساس

خاک موسیقی احساس تو را می شنود...

سایه ها، زیرِ درختان، در غروب سبز می گریند

شاخه ها چشم انتظارِ سرگذشتِ ابر.

و آسمان، چون من ، غبارآلودِ دلگیری

باد بویِ خاکِ باران خورده می آرد.

سبزه ها در راهگذارِ شب، پریشانند

آه ، اکنون بر کدامین دشت می بارد؟

باغ حسرتناک بارانی است ،

چون دل من در هوای گریه سیری

سایه

[ ۱۳٩۱/٩/۱٦ ] [ ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ] [ زهرا.ز ]