موسیقی احساس

خاک موسیقی احساس تو را می شنود...

مرغ قفس اگر چه اسیرست

باز آرزوی پر زدنش هست

سایه

[ ۱۳٩۱/٩/۱٦ ] [ ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ] [ زهرا.ز ]