موسیقی احساس

خاک موسیقی احساس تو را می شنود...

هیچ کس گمان نداشت این


کیمیای عشق را ببین


کیمیای نور را که خاک خسته راصبح و سبزه می کند


کیمیا و سحر صبح را نگاه کن

جای بذر مرگ و برگ خونی خزان

کیمیای عشق و صبح


و سبزه آفریده است


خنده های کودکان وباغ مدرسه

کیمیای عشق سرخ را ببین


هیچ کس گمان نداشت این . . .

م.سرشک 

[ ۱۳٩۱/۱۱/۱۳ ] [ ۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ زهرا.ز ]