موسیقی احساس

خاک موسیقی احساس تو را می شنود...

کیمیای عشق سبز
نویسنده : زهرا.ز - ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
 

هیچ کس گمان نداشت این


کیمیای عشق را ببین


کیمیای نور را که خاک خسته راصبح و سبزه می کند


کیمیا و سحر صبح را نگاه کن

جای بذر مرگ و برگ خونی خزان

کیمیای عشق و صبح


و سبزه آفریده است


خنده های کودکان وباغ مدرسه

کیمیای عشق سرخ را ببین


هیچ کس گمان نداشت این . . .

م.سرشک