موسیقی احساس

خاک موسیقی احساس تو را می شنود...

دانی که حروف عشق را معنی چیستعین عابد و شین شاکر و قافست قانع

[ ۱۳٩٢/۱/٥ ] [ ۱:۳٧ ‎ب.ظ ] [ زهرا.ز ]