غزل شماره ی 1

 

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

صراحی می ناب و سفینه غزل است

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است

پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است

بگیر طره مه طلعتی و قصه مخوان

که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی

مگر بنای محبت که خالی از خللست

به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب

جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل است

دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت

ولی اجل به ره عمر رهزن امل است

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس

ملالت علما هم ز علم بی عمل است

رفتمت ازلی چهره ی سیاه بختان

بشست و شوی نگردد سفید و این مثلست

به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش

چنین که حافظ ما مست باده ازل است

 

/ 2 نظر / 598 بازدید
yasi

khosham nayumad

×رندولی اول×

اینو من تازه دیدم آخه پلی کپی دوم بود :(( ملول :(( چه روزای سختی رفت و سخت تر (140) اومد ...