لحظه ی دیدار

لحظه ی دیدار نزدیکست

باز دیوانه ام ، مستم

باز می لرزد دلم ، دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم

م.امید

با صدای استاد شهرام ناظری گوش کنید.

با صدای خود شاعر گوش کنید. 

با صدای سهیل نفیسی گوش کنید. 

/ 1 نظر / 4 بازدید
lor:D

ا..... بهترین انتخاب ممکن برای شروع ![لبخند] اسم نویسنده یکم ادبی تر باشه بهتره ها! زهرا زرزری دیگه چه صیغه ایه؟[سبز]