بزرگداشت حافظ

20 مهر که دیروز بود! بزرگداشت بزرگ شاعر ایران زمین لسان الغیب حافظ شیرازی بود!

این روز رو به همه ی دوستداران شعر فارسی تبریک می گویم!

http://up.negineharand.ir/uploads/13500285241.jpg

این هم غزلی زیبا از حافظ!

 زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
ناز بنیاد مکن تا نکتی بنیادم

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم


زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
طره را تاب مده تا ندهی بر بادم


یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم
غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم
قد برافروز که از سرو کنی آزادم


شمع بر جمع مشو ور نه بسوزی مارا
یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم

شهره ی شهر مشو تا ننهم سر در کوه
شور شیرین منما تا نکنی فرهادم


رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس
تا به خاک در آصف نرسد فریادم

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی
من از آن روز که در بند توام آزادم

/ 2 نظر / 3 بازدید
lor:D

چرا این بزرگی به فکر نبود؟ 4 شنبه باید کم کمش یه یادآوری می کرد![عصبانی] مثلا دبیر ادبیاته! در وصف حافظ هم چیزی ندارم که بگم...فقط این که خوشحالم چنین شاعر گران قدری داریم!

×رندولی اول×

من چرا این جا ها نظر ندادم :((( فکر کنم شاه بیت این شعر آخرین بیت ( تخلص) اون باشه هون که انگار بولد شده!!!