زنده تر از...

زنده تر از این تپش گرم تو

عشق ندیده ست و نبیند دگر

پاکتر از آه تو پروانه ای

بر گل یادی ننشیند دگر

م.امید

/ 2 نظر / 3 بازدید
لرد

من که اصلا نفهمیدم سر کلاس چی خوندی اینقدر که برای حافظ هول کرده بودم..... ولی انصافا قشنگه.

آر

عــــاشقانه زیــــبایی هست:دی