بی وفا نگار من

مرا عمری به دنبالت کشاندی

سرانجامم به خاکستر نشاندی

ربودی دفتر دل را و افسوس

که سطری هم از این دفتر نخواندی

گرفتم عاقبت دل بر منت سوخت

پس از مرگم سرشکی هم فشاندی

گذشت از من، ولی آخر نگفتی

که بعد از من به امید که ماندی؟

فریدون مشیری

پ ن : بشنوید دفتر دل را با صدای همایون شجریان

/ 1 نظر / 73 بازدید
مرتضی

حســــــــرت خنده تو در دل من باران شد آن همه خاطره ها،سوخته شد پایان شد با من از عشق دگـــــــــــــــــر هیچ مگو زان که در باغ دلت موســـــم پائیزان شد