آب و هوا

شاعران همیشه وضع آب و هوا را زیادی به خودشان می گیرند

جی.دی.اسلینجر

/ 1 نظر / 4 بازدید
×رندولی اول×

بلـــه زیادی میگیرند!! البته شاعران خارجی وگرنه که شاعران ایران یه چیز دیگه اند فکر نکنم تو هیچ زبانی به زیبایی پارسی شعرا شعر گفته باشند