مست و هشیار

مست بنویس

هشیار ویرایش کن

ارنست همینگوی

/ 1 نظر / 4 بازدید
×رندولی اول×

خیلی درست گفته! من که مستی رو متاسفانه تجربه نکردم ولی وقتی آکنده از احساس میشوم خیلی ادب و شعرم میاد بعد که این احساسات رفع میشوم متوجه میشوم که اوه چه گندی زدم!!!!!