ای همه ماتم و اندوه

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم

یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس

گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی

جانا روا نباشد خون ریز را حمایت

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت

ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم

یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

این راه را نهایت صورت کجا توان بست

کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

هر چند بردی آبم روی از درت نتابم

جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ

قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

/ 3 نظر / 4 بازدید
لرد

4 شنبه نبودی ببینی این هم نام احمق شماره ی دومم که تازه پیداش کردم پشت سر معلم فیزیک گران قدرمون چی می گفت.... در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا.... داشت مسخرش می کرد به خاطر زلف و ...! منم بهش گفتم احمق جون تو اگه یه ذره اطلاعات داشتی می فهمیدی این رو به خاطر ماه محرم گذاشته! واقعا که الکی پشت سر مرذم حرف در میارن! چه وضعشه؟؟؟؟؟ --------------------------------------------------------- خیلی قشنگه مخصوصا اون جایی که میگه :زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت"

ر

بعلـــی! چــقدر تو از این شتر تاثیر میگیری!!

×رندولی اول×

به خانوم ر: شتر خودتی!!! :دی