چراغ

پدرم گفت چراغ

و شب از شب پر شد

با خودم گفتم یک روز گذشت

مادرم آه کشید

زود برخواهد گشت

ه.الف.سایه

/ 2 نظر / 8 بازدید
lor:D

نظرم برگشت! همین وب رو ادامه بده... ولی اگه ولش کنی نامردی ! فکر کنم شعر اینجوری بود ها: مادرم آه کشید.... راستی مرسی که نوشته ها منبع دارن!

×رندولی اول×

زود برخواهد گشت؟؟؟؟:(((