زندگی

زندگی یعنی یکسال گذشت

/ 4 نظر / 3 بازدید
ر

یک سال کامل !؟ دقیقا 365 روز یا 366 روز ؟! یا کمتر !؟ مشخص کن وگرنه معنی زندگی رو نمیفهمم!

lor:D

یعنی یک سار پرید!

R

دخترک خنده کنان گفت: که چیست راز این حلقه ی زر ؟ راز این حلقه که انگشت مرا این چنین تنگ گرفته است به بر راز این حلقه که در چهره ی او ، این همه تابش و رخشندگی است. مرد حیران شد وگفت : حلقه ی خوشبختی است ، حلقه ی زندگی است!!! همه گفتند : مبارک باشد . دخترک گفت : دریغا که مرا باز در معنی آن شک باشد. سالها رفت و شبی ... زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه ی زر، دید در نقش فروزنده ی او روزهایی که به امید وفای شوهر به هدر رفته، هدر زن پریشان شد و نالید که وای ، وای!!! این حلقه که در چهره ی او بازهم تابش و رخشندگی است حلقه ی بردگی و بندگی است .

بهار

:) میدونی چیه تا حالا به عنوان وبت دقت نکرده بودم وقتی که میخواستم اسم مستعــآر انتخاب کنم کاملا اتفاقی بوده که اول رها بعد آزاد رو برگزیدم