عقاب

دکتر پرویز خانلری یک شعر زیبایی داره به نام عقاب!

من آزادی عقاب رو می ستایم!

لحظه ای چند در این لوح کبود

نقطه ای بود و دگر هیچ نبود

/ 0 نظر / 3 بازدید