در کوی عشق

ما را بجز خیالت، فکری دگر نباشد

در هیچ سر خیالی، زین خوبتر نباشد

کی شبروان کویت آرند ره به سویت

عکسی ز شمع رویت، تا راهبر نباشد

ما با خیال رویت، منزل در آب و دیده

کردیم تا کسی را، بر ما گذر نباشد

هرگز بدین طراوت، سرو و چمن نروید

هرگز بدین حلاوت، قند و شکر نباشد

در کوی عشق باشد، جان را خطر اگر چه

جایی که عشق باشد، جان را خطر نباشد

گر با تو بر سرو زر، دارد کسی نزاعی

من ترک سر بگویم، تا دردسر نباشد

دانم که آه ما را، باشد بسی اثرها

لیکن چه سود وقتی، کز ما اثر نباشد؟

در خلوتی که عاشق، بیند جمال جانان

باید که در میانه، غیر از نظر نباشد

چشمت به غمزه هر دم، خون هزار عاشق

ریزد چنانکه قطعاً کس را خبر نباشد

از چشم خود ندارد، سلمان طمع که چشمش

آبی زند بر آتش، کان بی‌جگر نباشد

سلمان ساوجی

این غزل را با اجرای علیرضا قربانی با همکاری گروه شمس از آلبوم سماع تنبور گوش کنید. 

/ 1 نظر / 3 بازدید
پانی

ااا....سلام...واقع این جا مال خودت ِ؟؟؟؟اولش که اومدم گفتم عجب وب باحالی ِ بعدش که فهمیدم مال یکی از نزدیکان ِ خیلی شاد گشتم....راستی اینجا کلی آهنگ ِ کدومشو به نظرت دان کنم؟؟؟؟